Çeviri Teklif Formu

Çevirisini İstediğiniz Metni Bildiriniz.

Arşiv belgelerinde 24 Nisan 1915

24 NİSAN’ın BELGESİ

24 Nisan 1915

Tekrar hatırlayalım: Bir tarafta Çanakkale, Erzurum, Van, İran, Irak, Filistin cepheleri diğer tarafta çeteciler, isyanlar, eylemler, Müslüman halka sürgün ve katliamlar ile Rusların saflarında gönüllü birlikleri.

24 Nisan 1915 tarihinde ise halkı isyana teşvik eden örgütlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 250’ye yakın Ermeni siyaset ve örgüt önderi Anadolu’ya sürgüne gönderiliyor.

İşte bu her sene “soykırım günü” olarak gündeme getirilen tarihi olay. 

Aşağıda çevirisi verilen belge de bu konuyla ilgili.

Osmanlı içişleri bakanlığından Kastamonu valiliğine gönderilmiş.

Yorum okuyucunun.

Dâhiliye Nezareti’nden Kastamonu Vilâyeti’ne

C[evâb‑ı] 16 Nisan 1331 (m. 29 Nisan 1915). Çankırı'ya gönderilen Ermeniler mevkûf (tutuklu) olmadığı içün kendilerinin kışlada bulundurulmaları muvâfık (uygun) değildir. Evvelce de teblîğ olunduğu vechile (gibi) esâsen firâr etmeleri de muhtemel bulunmadığından kasaba dâhilinde serbest bırakılarak muhâfazalarına i‘tinâ (korunmalarına özen gösterilmesi) edilmesi ve buradan tertîb olunan bir komiser mu‘âvini ile beş polisin Çankırı'ya derdest‑i i‘zâm bulunduğu (gönderilmekte olduğu)...

Fî 19 Nisan, sene [1]331 (2 Mayıs 1915)

Nâzır (İmza: Talat)

(Osmanlı Arşivi. DH. ŞFR. 52/184)

Copyright © 2020 Türk Arşivciler Derneği - Tüm içerik hakları saklıdır.

Treegroup Teknoloji

Çerez Politikası

Çerezler, Türk Arşivciler Derneği web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.